• Redne tedenske vadbe, ki so sofinancirane s strani golf kluba, se plačujejo v mesečnem znesku za tekoči mesec, brez možnosti plačila po delih ali plačila po številu obiskov. Enaki pogoji veljajo tudi za ostale programe šole golfa, če s posebnimi pogoji ni določeno drugače.
 • Subvencionirano ceno rednih tedenskih vadb lahko koristijo le člani golf kluba, ki subvencionira vadbo. V primeru nečlanstva se plača polna cena programa.
 • Če želi uporabnik obiskati določeno vadbo samo v določenem številu obiskov, se zaračuna polna cena programa v sorazmernem deležu glede na število vadb v tekočem mesecu.
 • Če uporabnik nima poravnanih svojih obveznosti za programe, ki jih je obiskoval v preteklem obdobju oziroma mesecu, mu lahko izvajalec programa GOLFy šole golfa prepreči obisk programa v tekočem mesecu.
 • Redne tedenske vadbe potekajo na izbrani lokaciji po v naprej določenem urniku. Urnik in programi se lahko spreminjajo in prilagajajo glede na število prijavljenih udeležencev.
  Uporabniki se morajo pred prvo uporabo storitev GOLFy šole golfa prijaviti preko spletne strani golfy.si na izbrani program.
 • Soglasje in prijavo v izbrani program šole golfa za mladoletno osebo mora podpisati starš ali zakoniti zastopnik mladoletne osebe.
 • Prehajanje med programi brez soglasja šole golfa ni možno, če uporabnik ni prijavljen na program, ki ga želi obiskovati.
 • Prijava v program je permanentna. Če posameznik ne želi več obiskovati programa ali ga želi začasno prekiniti, mora odjavo sporočiti izvajalcu programa najkasneje do konca tekočega meseca po elektronski pošti solagolfa@golfy.si.
 • Redne tedenske vadbe se praviloma izvajajo v vsakem vremenu. V primeru nepredvidljivih vremenskih ali drugih okoliščin lahko vadba golfa odpade (zaprtje igrišča, nevarnost strele in podobni vremenski pojavi). V času šolskih počitnic šola golfa ne izvaja rednih tedenskih programov. V normalnih in obvladljivih okoliščinah šola golfa zagotavlja 3,7 vadbe na mesec v povprečju izračunanem v obdobju 6 mesecev trajanja vadbe, ki poteka 1 uro tedensko.
 • Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev in cen zaradi sprememb cene drugih dejavnikov (sprememba višine sofinanciranja golf kluba, cena najema igrišča in podobno). Vsako spremembo cen bo izvajalec napovedal v tekočem mesecu za naslednji mesec najkasneje 5 dni do izteka tekočega meseca.